Tự hào về lãnh tụ tiên phong của công nhân và Công đoàn Việt Nam

Tự hào về lãnh tụ tiên phong của công nhân và Công đoàn Việt Nam

Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng

Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018): Người lãnh tụ giản dị, khiêm nhường

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018): Người lãnh tụ giản dị, khiêm nhường

Bác Tôn - người cộng sản cống hiến trọn đời cho nhân dân

Bác Tôn - người cộng sản cống hiến trọn đời cho nhân dân

Bác để lại cho hôm nay 'cái chất Tôn Đức Thắng'

Bác để lại cho hôm nay 'cái chất Tôn Đức Thắng'

Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Một nhân cách lớn

Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Một nhân cách lớn

Ở vị trí nào, Chủ tịch Tôn Đức Thắng vẫn luôn là người công nhân đích thực

Ở vị trí nào, Chủ tịch Tôn Đức Thắng vẫn luôn là người công nhân đích thực

Bài viết của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

Bài viết của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

Dấu ấn Công hội bí mật Sài Gòn tại di tích lịch sử Đình Bình Đông

Dấu ấn Công hội bí mật Sài Gòn tại di tích lịch sử Đình Bình Đông

Bác Hồ - Bác Tôn, hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết nam - bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam

Bác Hồ - Bác Tôn, hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết nam - bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam

Người đại biểu xuất sắc của giai cấp công nhân Việt Nam

Người đại biểu xuất sắc của giai cấp công nhân Việt Nam