Va chạm với xe khách 16 chỗ, 2 người đi xe máy tử vong

Va chạm với xe khách 16 chỗ, 2 người đi xe máy tử vong

Hà Giang: Xe máy đối đầu xe khách, 2 người tử vong

Hà Giang: Xe máy đối đầu xe khách, 2 người tử vong

Xe máy va chạm ô tô 16 chỗ, 2 người tử vong

Xe máy va chạm ô tô 16 chỗ, 2 người tử vong

Hà Giang: Xe máy đấu đầu xe khách, 2 người tử vong tại chỗ

Hà Giang: Xe máy đấu đầu xe khách, 2 người tử vong tại chỗ

Va chạm xe máy, ô tô 16 chỗ bẹp đầu, 2 người tử vong

Va chạm xe máy, ô tô 16 chỗ bẹp đầu, 2 người tử vong

Hà Giang: Xe khách va chạm với xe máy, 2 người tử vong tại chỗ

Hà Giang: Xe khách va chạm với xe máy, 2 người tử vong tại chỗ

Tông trực diện ô tô 16 chỗ, 2 người đi xe máy chết thảm

Tông trực diện ô tô 16 chỗ, 2 người đi xe máy chết thảm

Xe máy 'đấu đầu' xe khách 16 chỗ, 2 người tử vong

Xe máy 'đấu đầu' xe khách 16 chỗ, 2 người tử vong

Va chạm với xe khách, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Va chạm với xe khách, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Va chạm với xe khách, hai người đi xe máy ngã văng xuống đường chết tại chỗ

Va chạm với xe khách, hai người đi xe máy ngã văng xuống đường chết tại chỗ