Trưởng công an xã bị bắt, công an viên chết trong tư thế treo cổ

Trưởng công an xã bị bắt, công an viên chết trong tư thế treo cổ

Công an viên treo cổ tự tử trên cây dâu da xoan

Công an viên treo cổ tự tử trên cây dâu da xoan

Công an viên tự tử sau khi Trưởng Công an xã bị bắt giam

Công an viên tự tử sau khi Trưởng Công an xã bị bắt giam

Trưởng công an xã bị bắt vì nhận tiền 'lo việc' liên quan chế độ người có công

Trưởng công an xã bị bắt vì nhận tiền 'lo việc' liên quan chế độ người có công

Bắt trưởng công an xã ở Thái Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt trưởng công an xã ở Thái Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thái Bình: Bắt quả tang Trưởng Công an xã nghi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thái Bình: Bắt quả tang Trưởng Công an xã nghi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nóng: Bắt quả tang Trưởng công an xã lừa đảo chiếm đoạt 15 triệu đồng

Nóng: Bắt quả tang Trưởng công an xã lừa đảo chiếm đoạt 15 triệu đồng

Thái Bình: Bắt Trưởng Công an xã nhận tiền 'chạy' chế độ

Thái Bình: Bắt Trưởng Công an xã nhận tiền 'chạy' chế độ