Chồng tẩm xăng đốt vợ trong thùng container, cả 2 đều tử vong

Chồng tẩm xăng đốt vợ trong thùng container, cả 2 đều tử vong

Do mâu thuẫn vợ chồng, anh Nguyễn Văn Xuân đã đổ xăng lên người vợ và cả 2 cùng tự thiêu. Do vết bỏng quá...
Hà Nội: Nghi vấn chồng tẩm xăng đốt nhà vì mâu thuẫn gia đình

Hà Nội: Nghi vấn chồng tẩm xăng đốt nhà vì mâu thuẫn gia đình

Chồng tẩm xăng đốt mình và vợ trong thùng container, cả 2 tử vong

Chồng tẩm xăng đốt mình và vợ trong thùng container, cả 2 tử vong

Nghi vấn chồng tẩm xăng đốt vợ khiến cả hai tử vong

Nghi vấn chồng tẩm xăng đốt vợ khiến cả hai tử vong

Chồng dùng xăng đốt vợ rồi tự thiêu mình trong container

Chồng dùng xăng đốt vợ rồi tự thiêu mình trong container

Hà Nội: Chồng tẩm xăng đốt vợ rồi tự thiêu, 2 người cùng tử vong

Hà Nội: Chồng tẩm xăng đốt vợ rồi tự thiêu, 2 người cùng tử vong

Chồng tẩm xăng đốt nhà, 2 vợ chồng tử vong

Chồng tẩm xăng đốt nhà, 2 vợ chồng tử vong

Chồng tẩm xăng tự thiêu cùng vợ trong container

Chồng tẩm xăng tự thiêu cùng vợ trong container

Mâu thuẫn gia đình, nghi chồng tẩm xăng đốt khiến cả hai vợ chồng tử vong

Mâu thuẫn gia đình, nghi chồng tẩm xăng đốt khiến cả hai vợ chồng tử vong

Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt khiến hai vợ chồng tử vong

Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt khiến hai vợ chồng tử vong

Hà Nội: Hai vợ chồng tử vong trong vụ cháy cửa hàng tạp hóa

Hà Nội: Hai vợ chồng tử vong trong vụ cháy cửa hàng tạp hóa

Nghi chồng tạt xăng đốt chết vợ rồi tự thiêu trong thùng container ở Hà Nội

Nghi chồng tạt xăng đốt chết vợ rồi tự thiêu trong thùng container ở Hà Nội

Nghi án chồng tẩm xăng đốt chết vợ rồi tự thiêu trong thùng container ở Hà Nội

Nghi án chồng tẩm xăng đốt chết vợ rồi tự thiêu trong thùng container ở Hà Nội

Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ, cả hai cùng tử vong

Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ, cả hai cùng tử vong

Hai vợ chồng tử vong sau khi bị cháy như ngọn đuốc

Hai vợ chồng tử vong sau khi bị cháy như ngọn đuốc

Nghi vấn do mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng thiêu sống vợ trong thùng container rồi cùng tự tử

Nghi vấn do mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng thiêu sống vợ trong thùng container rồi cùng tự tử

Tẩm xăng đốt vì mâu thuẫn gia đình, hai vợ chồng cùng tử vong

Tẩm xăng đốt vì mâu thuẫn gia đình, hai vợ chồng cùng tử vong

Hà Nội: Nghi vấn chồng tẩm xăng đốt cả nhà, hai người tử vong

Hà Nội: Nghi vấn chồng tẩm xăng đốt cả nhà, hai người tử vong

Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt khiến cả hai vợ chồng tử vong

Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt khiến cả hai vợ chồng tử vong