Đã tìm thấy thi thể nữ sinh 16 tuổi nhảy cầu ở Hà Tĩnh

Đã tìm thấy thi thể nữ sinh 16 tuổi nhảy cầu ở Hà Tĩnh

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh nhảy sông tự tử

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh nhảy sông tự tử

Tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu sau hơn 2 ngày mất tích

Tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu sau hơn 2 ngày mất tích

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu tự tử

Tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu tự tử

Nữ sinh để lại xe máy điện cùng bức thư rồi nghi nhảy cầu tự tử

Nữ sinh để lại xe máy điện cùng bức thư rồi nghi nhảy cầu tự tử

Tìm kiếm nữ sinh 16 tuổi để lại xe máy điện và thư tuyệt mệnh 'đẫm nước mắt' trên cầu

Tìm kiếm nữ sinh 16 tuổi để lại xe máy điện và thư tuyệt mệnh 'đẫm nước mắt' trên cầu

Tìm kiếm cô gái 16 tuổi nhảy cầu tự tử

Tìm kiếm cô gái 16 tuổi nhảy cầu tự tử

Hà Tĩnh: Nghẹn lòng với tâm thư của nữ sinh để xe lại trên cầu rồi mất tích

Hà Tĩnh: Nghẹn lòng với tâm thư của nữ sinh để xe lại trên cầu rồi mất tích

Nữ sinh 16 tuổi để lại tâm thư, nghi nhảy cầu tự tử

Nữ sinh 16 tuổi để lại tâm thư, nghi nhảy cầu tự tử

Tìm nữ sinh nghi để lại thư 'tuyệt mệnh', nhảy sông tự tử

Tìm nữ sinh nghi để lại thư 'tuyệt mệnh', nhảy sông tự tử

Nghi nữ sinh 16 tuổi để lại thư 'tạm biệt tất cả' rồi nhảy cầu

Nghi nữ sinh 16 tuổi để lại thư 'tạm biệt tất cả' rồi nhảy cầu