Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tìm người thân thất lạc 12 năm cho bệnh nhân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tìm người thân thất lạc 12 năm cho bệnh nhân

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh viện vừa giúp bệnh nhân nam lớn tuổi tìm lại được...
Bé trai sơ sinh nặng hơn 3kg còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi

Bé trai sơ sinh nặng hơn 3kg còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi

Bé trai sơ bị bỏ trước cửa nhà dân

Bé trai sơ bị bỏ trước cửa nhà dân

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Hà Nội

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Hà Nội

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, nặng 3,2kg bị bỏ rơi tại Hà Nội

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, nặng 3,2kg bị bỏ rơi tại Hà Nội

Hà Nội: Bé trai sơ sinh nặng hơn 3 kg bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Hà Nội: Phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cửa nhà

Bé trai sơ sinh nặng hơn 3kg còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước nhà dân

Bé trai sơ sinh kháu khỉnh bị người thân bỏ rơi ngay trước cửa nhà dân