Bắt 6 đối tượng ngoại quốc trốn truy nã tại Đà Nẵng

Bắt 6 đối tượng ngoại quốc trốn truy nã tại Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng bắt nhiều đối tượng người Trung Quốc trốn truy nã

Công an Đà Nẵng bắt nhiều đối tượng người Trung Quốc trốn truy nã

Thêm đối tượng người Trung Quốc trốn nã tại Đà Nẵng bị bắt giữ

Thêm đối tượng người Trung Quốc trốn nã tại Đà Nẵng bị bắt giữ

Bắt 5 người Trung Quốc trốn truy nã đặc biệt tại Đà Nẵng

Bắt 5 người Trung Quốc trốn truy nã đặc biệt tại Đà Nẵng

Bắt 5 người Trung Quốc trốn truy nã sang Việt Nam

Bắt 5 người Trung Quốc trốn truy nã sang Việt Nam

5 đối tượng người Trung Quốc trốn truy nã đặc biệt bị tóm gọn tại Đà Nẵng

5 đối tượng người Trung Quốc trốn truy nã đặc biệt bị tóm gọn tại Đà Nẵng

Bắt 5 người Trung Quốc bị truy nã đặc biệt

Bắt 5 người Trung Quốc bị truy nã đặc biệt

5 người Trung Quốc trốn truy nã đặc biệt bị bắt tại Đà Nẵng

5 người Trung Quốc trốn truy nã đặc biệt bị bắt tại Đà Nẵng

Bắt năm đối tượng người Trung Quốc bị truy nã quốc tế

Bắt năm đối tượng người Trung Quốc bị truy nã quốc tế