Có dấu hiệu bắt cóc trẻ em, chính quyền ra công văn cảnh báo

Có dấu hiệu bắt cóc trẻ em, chính quyền ra công văn cảnh báo

Nghi vấn bắt cóc trẻ em ở Nghệ An, chính quyền xã ra công văn cảnh báo

Nghi vấn bắt cóc trẻ em ở Nghệ An, chính quyền xã ra công văn cảnh báo

Xuất hiện người lạ tiếp cận trẻ con, chính quyền ra công văn cảnh báo

Xuất hiện người lạ tiếp cận trẻ con, chính quyền ra công văn cảnh báo

Xuất hiện nhóm đối tượng khả nghi có biểu hiện tiếp cận, bắt cóc trẻ em

Xuất hiện nhóm đối tượng khả nghi có biểu hiện tiếp cận, bắt cóc trẻ em

Nghệ An: Chính quyền xã phát văn bản cảnh báo nạn bắt cóc trẻ em

Nghệ An: Chính quyền xã phát văn bản cảnh báo nạn bắt cóc trẻ em

Nghi vấn bắt cóc trẻ em, địa phương ra văn bản thông báo

Nghi vấn bắt cóc trẻ em, địa phương ra văn bản thông báo

Nghi vấn bắt cóc trẻ em, một số xã ở Nghệ An phát thông báo tới người dân

Nghi vấn bắt cóc trẻ em, một số xã ở Nghệ An phát thông báo tới người dân