Khởi tố kẻ dâm ô dụ dỗ bé gái hàng xóm đến mang thai

Khởi tố kẻ dâm ô dụ dỗ bé gái hàng xóm đến mang thai

Trưởng công an xã xài bằng dỏm được chuyển làm cán bộ tư pháp

Trưởng công an xã xài bằng dỏm được chuyển làm cán bộ tư pháp

Nguyên Trưởng công an xã xài bằng 'không hợp pháp' được bố trí tạm chức danh khác

Nguyên Trưởng công an xã xài bằng 'không hợp pháp' được bố trí tạm chức danh khác

Sử dụng bằng tốt nghiệp giả, Trưởng Công an xã Tân Lộc bị cách chức

Sử dụng bằng tốt nghiệp giả, Trưởng Công an xã Tân Lộc bị cách chức

Cà Mau: Sử dụng bằng cấp không hợp pháp, Trưởng Công an xã bị cách chức

Cà Mau: Sử dụng bằng cấp không hợp pháp, Trưởng Công an xã bị cách chức

Cách chức Trưởng công an xã dùng bằng giả

Cách chức Trưởng công an xã dùng bằng giả

Dùng bằng giả, Trưởng Công an xã bị cách chức

Dùng bằng giả, Trưởng Công an xã bị cách chức

Sử dụng bằng giả, một trưởng công an xã bị cách chức

Sử dụng bằng giả, một trưởng công an xã bị cách chức

Trưởng Công an xã ở Cà Mau xài bằng 'dỏm' bị cách chức

Trưởng Công an xã ở Cà Mau xài bằng 'dỏm' bị cách chức

Trưởng công an xã bị cách chức vì sử dụng bằng không hợp pháp

Trưởng công an xã bị cách chức vì sử dụng bằng không hợp pháp

Cách chức Trưởng Công an xã ở Cà Mau

Cách chức Trưởng Công an xã ở Cà Mau

Trưởng công an xã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học giả

Trưởng công an xã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học giả

Cách chức Trưởng Công an xã xài bằng giả

Cách chức Trưởng Công an xã xài bằng giả

Cách chức trưởng công an xã sử dụng giấy tờ 'không hợp pháp'

Cách chức trưởng công an xã sử dụng giấy tờ 'không hợp pháp'

Cà Mau: Cách chức Trưởng Công an xã xài bằng 'dỏm'

Cà Mau: Cách chức Trưởng Công an xã xài bằng 'dỏm'

Dùng bằng tốt nghiệp giả để thăng tiến, Trưởng công an xã bị kỷ luật

Dùng bằng tốt nghiệp giả để thăng tiến, Trưởng công an xã bị kỷ luật

Trưởng Công an xã dùng bằng giả: 'Không ảnh hưởng'

Trưởng Công an xã dùng bằng giả: 'Không ảnh hưởng'

Trưởng Công an xã dùng bằng 'dỏm' bị kỷ luật

Trưởng Công an xã dùng bằng 'dỏm' bị kỷ luật

Trưởng Công an xã xài bằng dỏm bị cảnh cáo

Trưởng Công an xã xài bằng dỏm bị cảnh cáo

Kỷ luật trưởng công an xã dùng bằng giả ở Cà Mau

Trưởng công an xã xài bằng 'không hợp pháp' bị kỷ luật

Trưởng công an xã xài bằng 'không hợp pháp' bị kỷ luật

Kỷ luật trưởng công an xã dùng bằng cấp dỏm

Kỷ luật trưởng công an xã dùng bằng cấp dỏm