Thiếu tá trong 'nghi án' dẫn côn đồ vào nhà dân bị đình chỉ công tác

Thiếu tá trong 'nghi án' dẫn côn đồ vào nhà dân bị đình chỉ công tác

Kỷ luật thiếu tá bị tố dẫn côn đồ đi đánh dân

Kỷ luật thiếu tá bị tố dẫn côn đồ đi đánh dân

Cảnh cáo Thiếu tá CA bị tố dẫn côn đồ đánh dân

Cảnh cáo Thiếu tá CA bị tố dẫn côn đồ đánh dân

Bị tố dẫn người đến đánh dân, thiếu tá công an bị kỷ luật

Bị tố dẫn người đến đánh dân, thiếu tá công an bị kỷ luật

Thiếu tá công an bị kỷ luật vì có mặt trong vụ xô xát

Thiếu tá công an bị kỷ luật vì có mặt trong vụ xô xát

Kỷ luật thiếu tá công an bị tố dẫn côn đồ đi đánh dân

Kỷ luật thiếu tá công an bị tố dẫn côn đồ đi đánh dân

Kỷ luật thiếu tá công an bị tố dẫn côn đồ đi đánh dân

Kỷ luật thiếu tá công an bị tố dẫn côn đồ đi đánh dân

Đình chỉ công tác trưởng công an xã bị tố dẫn người đi đánh dân

Đình chỉ công tác trưởng công an xã bị tố dẫn người đi đánh dân

Thiếu tá trong 'nghi án' dẫn côn đồ vào nhà dân bị đình chỉ công tác

Thiếu tá trong 'nghi án' dẫn côn đồ vào nhà dân bị đình chỉ công tác

Đình chỉ công tác thiếu tá bị tố dẫn côn đồ đi đánh dân

Đình chỉ công tác thiếu tá bị tố dẫn côn đồ đi đánh dân

Dân tố thiếu tá công an dẫn 'giang hồ' đi 'kiếm chuyện' với dân

Dân tố thiếu tá công an dẫn 'giang hồ' đi 'kiếm chuyện' với dân