Bố mẹ quát mắng vài câu, nữ sinh nhảy cầu tự tử

Bố mẹ quát mắng vài câu, nữ sinh nhảy cầu tự tử

Nữ sinh nghi tự tử: Phát hiện thi thể trên sông Thái Bình

Nữ sinh nghi tự tử: Phát hiện thi thể trên sông Thái Bình

Phát hiện thi thể nữ sinh nổi trên sông Thái Bình

Phát hiện thi thể nữ sinh nổi trên sông Thái Bình

Nghi bị mắng vì cắt tóc, nữ sinh lớp 9 nhảy cầu

Nghi bị mắng vì cắt tóc, nữ sinh lớp 9 nhảy cầu

Nghi bị bố mẹ mắng vì cắt tóc, nữ sinh nhảy cầu tự tử

Nghi bị bố mẹ mắng vì cắt tóc, nữ sinh nhảy cầu tự tử

Gia đình la mắng do cắt tóc ngắn, nữ sinh nhảy cầu tự tử?

Gia đình la mắng do cắt tóc ngắn, nữ sinh nhảy cầu tự tử?

Hải Phòng: Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 9 trôi dạt trên sông Thái Bình

Hải Phòng: Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 9 trôi dạt trên sông Thái Bình

Bị bố mẹ la mắng khi cắt tóc ngắn, nữ sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử

Bị bố mẹ la mắng khi cắt tóc ngắn, nữ sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử

Nữ sinh lớp 9 quyên sinh vì bị bố mẹ mắng do cắt tóc ngắn

Nữ sinh lớp 9 quyên sinh vì bị bố mẹ mắng do cắt tóc ngắn

Nữ sinh nhảy cầu tự tử vì bị gia đình la mắng tự ý đi cắt tóc?

Nữ sinh nhảy cầu tự tử vì bị gia đình la mắng tự ý đi cắt tóc?