Thanh Hóa: Xe buýt mất lái lật nhào xuống ruộng, hành khách hoảng hốt thoát thân

Thanh Hóa: Xe buýt mất lái lật nhào xuống ruộng, hành khách hoảng hốt thoát thân

Đánh lái tránh xe công nông, xe buýt lật nghiêng, hàng chục khách 'tắm bùn'

Đánh lái tránh xe công nông, xe buýt lật nghiêng, hàng chục khách 'tắm bùn'

Thanh Hóa: Xe buýt 'đo ruộng', hàng chục hành khách lấm lem hú hồn

Thanh Hóa: Xe buýt 'đo ruộng', hàng chục hành khách lấm lem hú hồn

Xe buýt chở hành khách lao xuống ruộng

Xe buýt chở hành khách lao xuống ruộng

Clip hành khách hoảng loạn khi xe bus mất lái lao xuống ruộng

Clip hành khách hoảng loạn khi xe bus mất lái lao xuống ruộng

Xe buýt lật dưới ruộng, nhiều người đầy bùn đất thoát khỏi xe

Xe buýt lật dưới ruộng, nhiều người đầy bùn đất thoát khỏi xe

Xe buýt mất lái lật nhào xuống ruộng, hàng chục hành khách hoảng loạn

Xe buýt mất lái lật nhào xuống ruộng, hàng chục hành khách hoảng loạn

Tránh xe ngược chiều, xe bus cùng hàng chục người 'tắm bùn'

Tránh xe ngược chiều, xe bus cùng hàng chục người 'tắm bùn'

Xe buýt lật nhào xuống ruộng, hơn chục hành khách hoảng loạn

Xe buýt lật nhào xuống ruộng, hơn chục hành khách hoảng loạn