Cắm sạc điện thoại, cô gái trẻ bị điện giật tử vong

Cắm sạc điện thoại, cô gái trẻ bị điện giật tử vong

Cô gái trẻ tử vong do điện giật khi sạc pin điện thoại

Cô gái trẻ tử vong do điện giật khi sạc pin điện thoại

Thanh Hóa: Bất cẩn khi sạc điện thoại, thiếu nữ bị điện giật tử vong

Thanh Hóa: Bất cẩn khi sạc điện thoại, thiếu nữ bị điện giật tử vong

Thanh Hóa: Đang sạc pin điện thoại, một cô gái bị điện giật tử vong

Thanh Hóa: Đang sạc pin điện thoại, một cô gái bị điện giật tử vong

Cô gái trẻ 22 tuổi tử vong khi cắm sạc pin điện thoại

Cô gái trẻ 22 tuổi tử vong khi cắm sạc pin điện thoại

Cô gái trẻ bị điện giật tử vong khi sạc điện thoại

Cô gái trẻ bị điện giật tử vong khi sạc điện thoại

Thanh Hóa: Cô gái trẻ bị điện giật tử vong khi sạc điện thoại

Thanh Hóa: Cô gái trẻ bị điện giật tử vong khi sạc điện thoại