Vụ chém người khuyết tật nứt xương sọ, đã khởi tố vụ án, chuẩn bị khởi tố bị can

Vụ chém người khuyết tật nứt xương sọ, đã khởi tố vụ án, chuẩn bị khởi tố bị can

Những vụ chặt phá cây cảnh khiến nông dân 'khóc ròng'

Những vụ chặt phá cây cảnh khiến nông dân 'khóc ròng'

Gần 200 cây bưởi Phúc Trạch bị chặt: Chưa nghi ngờ ai

Gần 200 cây bưởi Phúc Trạch bị chặt: Chưa nghi ngờ ai

Truy tìm kẻ xấu triệt hạ gần 200 gốc bưởi Phúc Trạch trong đêm

Truy tìm kẻ xấu triệt hạ gần 200 gốc bưởi Phúc Trạch trong đêm

Truy tìm kẻ gian chặt hàng trăm gốc bưởi Phúc Trạch của dân

Truy tìm kẻ gian chặt hàng trăm gốc bưởi Phúc Trạch của dân

Gần 200 cây bưởi Phúc Trạch bị chặt ngang gốc trong đêm

Gần 200 cây bưởi Phúc Trạch bị chặt ngang gốc trong đêm

Xót xa nhìn gần 200 gốc bưởi chăm bón 2 năm bị kẻ xấu chặt ngang gốc

Xót xa nhìn gần 200 gốc bưởi chăm bón 2 năm bị kẻ xấu chặt ngang gốc

Gần 200 cây bưởi đặc sản của nông dân Hà Tĩnh bị kẻ xấu chặt ngang gốc

Gần 200 cây bưởi đặc sản của nông dân Hà Tĩnh bị kẻ xấu chặt ngang gốc

Tận cùng khốn nạn: Vườn bưởi Phúc Trạch 2 năm bị chặt phá tan hoang

Tận cùng khốn nạn: Vườn bưởi Phúc Trạch 2 năm bị chặt phá tan hoang

Gần 200 cây bưởi bị chặt phá trong đêm

Gần 200 cây bưởi bị chặt phá trong đêm

Độc ác: Gần 200 cây bưởi Phúc Trạch bị chặt ngang gốc trong đêm

Độc ác: Gần 200 cây bưởi Phúc Trạch bị chặt ngang gốc trong đêm

Gần 200 gốc bưởi bị kẻ gian lạ mặt chặt phá trong đêm

Gần 200 gốc bưởi bị kẻ gian lạ mặt chặt phá trong đêm

Truy tìm kẻ chặt hạ gần 200 gốc bưởi đặc sản của người dân

Truy tìm kẻ chặt hạ gần 200 gốc bưởi đặc sản của người dân

Truy tìm kẻ gian chặt phá hơn 160 cây bưởi Phúc Trạch của người dân

Truy tìm kẻ gian chặt phá hơn 160 cây bưởi Phúc Trạch của người dân

Nông dân chảy nước mắt vì vườn bưởi 2 năm tuổi bị chặt hạ trong đêm

Nông dân chảy nước mắt vì vườn bưởi 2 năm tuổi bị chặt hạ trong đêm

Phê chuẩn khởi tố đối tượng chém người khuyết tật nứt xương sọ

Phê chuẩn khởi tố đối tượng chém người khuyết tật nứt xương sọ