Chuyện mới ở Quỳ Hợp

Chuyện mới ở Quỳ Hợp

Quỳ Hợp là huyện miền núi nằm phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự nhưng với...
Một phụ nữ chết thảm khi đi mót quặng

Một phụ nữ chết thảm khi đi mót quặng

Một phụ nữ tử vong khi lún chân xuống bùn

Một phụ nữ tử vong khi lún chân xuống bùn

Nghệ An: Một phụ nữ đi mót quặng sụt hố bùn thải tử vong

Nghệ An: Một phụ nữ đi mót quặng sụt hố bùn thải tử vong

Một phụ nữ tử vong vì rơi vào hố bùn thải

Một phụ nữ tử vong vì rơi vào hố bùn thải

Nghệ An: Sụt hố bùn thải mỏ quặng, 1 phụ nữ tử vong

Nghệ An: Sụt hố bùn thải mỏ quặng, 1 phụ nữ tử vong

Sụp vào hố bùn thải mỏ quặng, 1 phụ nữ tử vong