Kỷ luật thầy giáo cầm dao xông vào trường đánh vợ

Kỷ luật thầy giáo cầm dao xông vào trường đánh vợ

Quảng Bình: Kỷ luật thầy giáo cầm dao xông vào trường đánh vợ

Quảng Bình: Kỷ luật thầy giáo cầm dao xông vào trường đánh vợ

Kỷ luật giáo viên vào trường đánh vợ và đồng nghiệp tại Quảng Bình

Kỷ luật giáo viên vào trường đánh vợ và đồng nghiệp tại Quảng Bình

Quảng Bình: Kỷ luật thầy giáo xông vào trường học hành hung cả vợ lẫn đồng nghiệp

Quảng Bình: Kỷ luật thầy giáo xông vào trường học hành hung cả vợ lẫn đồng nghiệp

Tạm đình chỉ công tác thầy giáo xông vào trường học đánh vợ và đồng nghiệp

Tạm đình chỉ công tác thầy giáo xông vào trường học đánh vợ và đồng nghiệp

Tạm đình chỉ công tác nam giáo viên mang dao vào trường đánh 2 nữ đồng nghiệp

Tạm đình chỉ công tác nam giáo viên mang dao vào trường đánh 2 nữ đồng nghiệp

'Đánh vợ' là hành vi không chấp nhận được, dù trong hay ngoài trường học!

'Đánh vợ' là hành vi không chấp nhận được, dù trong hay ngoài trường học!

Thầy giáo cầm dao xông vào trường hành hung 2 nữ giáo viên

Thầy giáo cầm dao xông vào trường hành hung 2 nữ giáo viên

Nam giáo viên tự ý xông vào trường đánh vợ

Nam giáo viên tự ý xông vào trường đánh vợ

Nam giáo viên mang dao vào trường đánh vợ và nữ đồng nghiệp

Nam giáo viên mang dao vào trường đánh vợ và nữ đồng nghiệp

Một bà cụ rơi xuống sông Gianh tử vong

Một bà cụ rơi xuống sông Gianh tử vong

Đi ăn xin, cụ bà ngã xuống sông tử vong thương tâm

Đi ăn xin, cụ bà ngã xuống sông tử vong thương tâm

Đi ăn xin, một cụ bà rơi xuống sông chết đuối

Đi ăn xin, một cụ bà rơi xuống sông chết đuối

Phát hiện thi thể bà lão ăn xin dưới sông Gianh

Phát hiện thi thể bà lão ăn xin dưới sông Gianh

Bà cụ ăn xin rơi xuống sông tử vong

Bà cụ ăn xin rơi xuống sông tử vong