Hai trẻ mầm non chết đuối thương tâm dưới hồ nước tưới cà phê

Hai trẻ mầm non chết đuối thương tâm dưới hồ nước tưới cà phê

Đắk Lắk: Hai bé trai mầm non đuối nước thương tâm

Đắk Lắk: Hai bé trai mầm non đuối nước thương tâm

Đắk Lắk: Hai trẻ mầm non đuối nước thương tâm

Đắk Lắk: Hai trẻ mầm non đuối nước thương tâm

Đắk Lắk: Xót xa hai bé trai đuối nước thương tâm dưới hồ tưới cà phê

Đắk Lắk: Xót xa hai bé trai đuối nước thương tâm dưới hồ tưới cà phê

2 bé rơi xuống hồ đuối nước thương tâm

2 bé rơi xuống hồ đuối nước thương tâm

2 trẻ mầm non đuối nước thương tâm dưới hồ nước tưới cà phê

2 trẻ mầm non đuối nước thương tâm dưới hồ nước tưới cà phê

Hai trẻ mầm non đuối nước thương tâm dưới hồ nước tưới cà phê

Hai trẻ mầm non đuối nước thương tâm dưới hồ nước tưới cà phê