Mẹ nhảy xuống ao cứu con trai, cả hai mẹ con chết đuối thương tâm

Mẹ nhảy xuống ao cứu con trai, cả hai mẹ con chết đuối thương tâm

Cứu con trai, 2 mẹ con bị đuối nước thương tâm

Cứu con trai, 2 mẹ con bị đuối nước thương tâm

Con trai ngã xuống ao, mẹ lao xuống cứu cả 2 chết đuối thương tâm

Con trai ngã xuống ao, mẹ lao xuống cứu cả 2 chết đuối thương tâm

Lao xuống hồ cứu con cả 2 mẹ con cùng đuối nước tử vong

Lao xuống hồ cứu con cả 2 mẹ con cùng đuối nước tử vong

Ra hồ giặt quần áo, 2 mẹ con đuối nước thương tâm

Ra hồ giặt quần áo, 2 mẹ con đuối nước thương tâm

Người mẹ 9X cùng con trai đuối nước khi đi giặt áo quần

Người mẹ 9X cùng con trai đuối nước khi đi giặt áo quần

Lao xuống ao cứu con, mẹ chết đuối cùng con trai 7 tuổi

Lao xuống ao cứu con, mẹ chết đuối cùng con trai 7 tuổi

Ra ao giặt quần áo, hai mẹ con chết đuối thương tâm

Ra ao giặt quần áo, hai mẹ con chết đuối thương tâm

Đắk Lắk: Lao xuống ao cứu con, hai mẹ con tử vong

Đắk Lắk: Lao xuống ao cứu con, hai mẹ con tử vong