Quản chặt tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng di dời dân tránh bão

Quản chặt tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng di dời dân tránh bão

Tập trung ứng phó hiệu quả với mưa lũ, đảm bảo an toàn hồ đập

Tập trung ứng phó hiệu quả với mưa lũ, đảm bảo an toàn hồ đập

Hà Tĩnh cấm biển, dừng họp để ứng phó áp thấp nhiệt đới

Hà Tĩnh cấm biển, dừng họp để ứng phó áp thấp nhiệt đới

Lên phương án sơ tán dân, chủ động cho học sinh nghỉ học

Lên phương án sơ tán dân, chủ động cho học sinh nghỉ học

Tin bão số 10; cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Tin bão số 10; cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Bão số 10 áp sát, Hà Tĩnh phát điện khẩn triển khai ứng phó

Bão số 10 áp sát, Hà Tĩnh phát điện khẩn triển khai ứng phó

Dừng các cuộc họp, công việc chưa cấp bách để phòng chống bão số 10

Dừng các cuộc họp, công việc chưa cấp bách để phòng chống bão số 10

Dừng các cuộc họp, công việc chưa cấp bách để phòng chống bão số 10

Dừng các cuộc họp, công việc chưa cấp bách để phòng chống bão số 10

Hà Tĩnh cấm biển, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 4

Hà Tĩnh cấm biển, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 4

Hà Tĩnh lên 4 phương án ứng phó bão số 2

Hà Tĩnh lên 4 phương án ứng phó bão số 2