Bản án nào cho cựu thư ký tòa án hành hung luật sư ngay trước hội trường xét xử?

Bản án nào cho cựu thư ký tòa án hành hung luật sư ngay trước hội trường xét xử?

Cựu thư ký tòa đánh Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có thể bị truy cứu hình sự

Cựu thư ký tòa đánh Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có thể bị truy cứu hình sự

Luật sư bị nguyên thư ký TAND đấm: 'Tôi vẫn choáng lắm'

Luật sư bị nguyên thư ký TAND đấm: 'Tôi vẫn choáng lắm'

Cựu thư ký tòa đánh tới tấp luật sư: Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đề nghị xử nghiêm

Cựu thư ký tòa đánh tới tấp luật sư: Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đề nghị xử nghiêm

Nguyên thư ký tòa đấm luật sư ngay tại trụ sở Tòa án

Nguyên thư ký tòa đấm luật sư ngay tại trụ sở Tòa án

Kiến nghị xử lý nghiêm nguyên thư ký tòa đánh luật sư ngay pháp đình

Kiến nghị xử lý nghiêm nguyên thư ký tòa đánh luật sư ngay pháp đình

Kiến nghị xử nghiêm cựu thư ký tòa đánh luật sư

Kiến nghị xử nghiêm cựu thư ký tòa đánh luật sư

Kiến nghị xử lý côn đồ hành hung luật sư tại TAND tỉnh Khánh Hòa

Kiến nghị xử lý côn đồ hành hung luật sư tại TAND tỉnh Khánh Hòa

Kiến nghị chỉ đạo xử lý cựu thư ký đấm luật sư tại tòa

Kiến nghị chỉ đạo xử lý cựu thư ký đấm luật sư tại tòa

Một Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Khánh Hòa bị hành hung tại tòa án

Một Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Khánh Hòa bị hành hung tại tòa án

Vừa nghỉ việc một tuần, cựu thư ký tòa án đã xông đến đánh luật sư ngay trước phòng xét xử

Vừa nghỉ việc một tuần, cựu thư ký tòa án đã xông đến đánh luật sư ngay trước phòng xét xử

Luật sư bị cựu thư ký tòa hành hung ngay trước phiên xét xử

Luật sư bị cựu thư ký tòa hành hung ngay trước phiên xét xử

Cựu thư ký tòa đấm phó chủ nhiệm đoàn luật sư ngay tại tòa

Cựu thư ký tòa đấm phó chủ nhiệm đoàn luật sư ngay tại tòa

Phó chủ nhiệm đoàn luật sư Khánh Hòa bị nguyên thư ký tòa đấm vào mặt

Phó chủ nhiệm đoàn luật sư Khánh Hòa bị nguyên thư ký tòa đấm vào mặt

Nguyên thư ký tòa đấm sưng mặt luật sư tại tòa

Nguyên thư ký tòa đấm sưng mặt luật sư tại tòa

Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Khánh Hòa bị đánh tại tòa

Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Khánh Hòa bị đánh tại tòa