Một ngày bắt 2 vụ vận chuyển hàng quốc cấm

Một ngày bắt 2 vụ vận chuyển hàng quốc cấm

Công an Cao Bằng bắt 1kg ma túy đá và 150kg pháo lậu

Công an Cao Bằng bắt 1kg ma túy đá và 150kg pháo lậu

Hà Tĩnh: Mâu thuẫn trong khi mổ lợn, 1 thanh niên bị đâm chết

Hà Tĩnh: Mâu thuẫn trong khi mổ lợn, 1 thanh niên bị đâm chết

Hà Tĩnh: Mâu thuẫn lời nói, người đàn ông bị đâm tử vong

Hà Tĩnh: Mâu thuẫn lời nói, người đàn ông bị đâm tử vong

Mâu thuẫn trong lúc mổ lợn, vung dao đâm chết người

Mâu thuẫn trong lúc mổ lợn, vung dao đâm chết người

Đồ tể giết người chỉ vì một câu nói trong lò mổ

Đồ tể giết người chỉ vì một câu nói trong lò mổ

Hà Tĩnh: Mâu thuẫn trong khi mổ lợn, 1 thanh niên bị đâm chết

Hà Tĩnh: Mâu thuẫn trong khi mổ lợn, 1 thanh niên bị đâm chết

Thách nhau tại lò mổ, một người bị đâm chết

Thách nhau tại lò mổ, một người bị đâm chết

Xích mích tại lò mổ, dùng dao đâm chí mạng đồng nghiệp

Xích mích tại lò mổ, dùng dao đâm chí mạng đồng nghiệp

Đâm chết đối phương... vì chuyện mổ lợn

Đâm chết đối phương... vì chuyện mổ lợn

Mâu thuẫn tại lò mổ, một người bị đâm chết

Mâu thuẫn tại lò mổ, một người bị đâm chết

Hà Tĩnh: Đâm chết bạn trong lò mổ vì ám ảnh bốn chữ 'sinh nghề tử nghiệp'

Hà Tĩnh: Đâm chết bạn trong lò mổ vì ám ảnh bốn chữ 'sinh nghề tử nghiệp'

Mâu thuẫn ở lò mổ gia súc, 1 người đàn ông bị đâm tử vong

Mâu thuẫn ở lò mổ gia súc, 1 người đàn ông bị đâm tử vong

Hà Tĩnh: Đang mổ lợn, cãi nhau, cầm dao đâm chết đồng nghiệp

Hà Tĩnh: Đang mổ lợn, cãi nhau, cầm dao đâm chết đồng nghiệp

Đâm chết người tại lò mổ vì tiếng lợn kêu

Đâm chết người tại lò mổ vì tiếng lợn kêu

Mâu thuẫn tại lò mổ, dùng dao đâm chí mạng đối phương

Mâu thuẫn tại lò mổ, dùng dao đâm chí mạng đối phương

Cãi vã khi đang mổ lợn, cầm dao đâm bạn tử vong

Cãi vã khi đang mổ lợn, cầm dao đâm bạn tử vong

Mâu thuẫn tại lò giết mổ lợn, 1 người bị đâm chết

Mâu thuẫn tại lò giết mổ lợn, 1 người bị đâm chết