Hà Tĩnh: Điều tra nguyên nhân một phụ nữ tẩm xăng lên người tự thiêu

Hà Tĩnh: Điều tra nguyên nhân một phụ nữ tẩm xăng lên người tự thiêu

Hà Tĩnh: Người mẹ 2 con nghi trầm cảm đã tẩm xăng tự thiêu

Hà Tĩnh: Người mẹ 2 con nghi trầm cảm đã tẩm xăng tự thiêu

Nghi vấn người phụ nữ 30 tuổi tẩm xăng tự thiêu

Nghi vấn người phụ nữ 30 tuổi tẩm xăng tự thiêu

Một phụ nữ tưới xăng lên người tự thiêu

Một phụ nữ tưới xăng lên người tự thiêu

Bà mẹ 2 con bất ngờ quấn chăn lên người rồi đổ xăng tự thiêu trước sân nhà

Bà mẹ 2 con bất ngờ quấn chăn lên người rồi đổ xăng tự thiêu trước sân nhà

Mặc áo, trùm chăn, người phụ nử châm lửa tự thiêu

Mặc áo, trùm chăn, người phụ nử châm lửa tự thiêu

Tẩm xăng tự thiêu, một người phụ nữ tử vong

Tẩm xăng tự thiêu, một người phụ nữ tử vong

Người phụ nữ bất ngờ trùm chăn tẩm xăng tự thiêu trước sân nhà

Người phụ nữ bất ngờ trùm chăn tẩm xăng tự thiêu trước sân nhà

Hà Tĩnh: Tẩm xăng tự thiêu, một người tử vong

Hà Tĩnh: Tẩm xăng tự thiêu, một người tử vong