Lãnh đạo Cần Thơ nhặt vàng, báo công an: Chuyện bình thường!

Lãnh đạo Cần Thơ nhặt vàng, báo công an: Chuyện bình thường!

Phó Chủ tịch TP Cần Thơ bàn giao nhẫn nhặt được cho Công an trả người đánh rơi

Phó Chủ tịch TP Cần Thơ bàn giao nhẫn nhặt được cho Công an trả người đánh rơi

Đi tập thể dục, Phó Chủ tịch Cần Thơ nhặt được nhẫn vàng

Đi tập thể dục, Phó Chủ tịch Cần Thơ nhặt được nhẫn vàng

Phó chủ tịch TP Cần Thơ tới công an trả lại nhẫn vàng cho người mất

Phó chủ tịch TP Cần Thơ tới công an trả lại nhẫn vàng cho người mất

Phó chủ tịch Cần Thơ nhặt nhẫn vàng lúc tập thể dục, nộp cho công an

Phó chủ tịch Cần Thơ nhặt nhẫn vàng lúc tập thể dục, nộp cho công an

Phó chủ tịch TP Cần Thơ giao của rơi nhặt được cho công an

Phó chủ tịch TP Cần Thơ giao của rơi nhặt được cho công an

Phó Chủ tịch TP Cần Thơ bàn giao nhẫn nhặt được cho Công an trả người đánh rơi

Phó Chủ tịch TP Cần Thơ bàn giao nhẫn nhặt được cho Công an trả người đánh rơi

Những cán bộ Công an giành lại mạng sống của người muốn gặp... 'Hà bá'

Những cán bộ Công an giành lại mạng sống của người muốn gặp... 'Hà bá'

Cứu 2 phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Cứu 2 phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Buồn chuyện nhà, 2 phụ nữ nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Buồn chuyện nhà, 2 phụ nữ nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Công an phường thuyết phục thành công 2 phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Công an phường thuyết phục thành công 2 phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Cứu 2 phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Cứu 2 phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự tử

2 phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ thì được lực lượng công an ngăn cản

2 phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ thì được lực lượng công an ngăn cản

Công an phường kịp thời ngăn cản 2 phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Công an phường kịp thời ngăn cản 2 phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Cứu sống 2 phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Cứu sống 2 phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Những chiến sĩ công an cứu người giữa đường nức lòng dân mạng

Những chiến sĩ công an cứu người giữa đường nức lòng dân mạng

Những chiến sĩ công an cứu người giữa đường nức lòng dân mạng

Những chiến sĩ công an cứu người giữa đường nức lòng dân mạng

Viên cảnh sát khu vực 9 lần cứu người nhảy cầu

Viên cảnh sát khu vực 9 lần cứu người nhảy cầu

Tặng Bằng khen cho CSKV nhiều lần cứu sống người nhảy cầu tự sát

Tặng Bằng khen cho CSKV nhiều lần cứu sống người nhảy cầu tự sát

Đại úy công an ngăn thêm một phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ

Đại úy công an ngăn thêm một phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ

Cảnh sát khu vực cứu sống 2 người nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Cảnh sát khu vực cứu sống 2 người nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Cảnh sát khu vực cứu sống 2 phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn

Cảnh sát khu vực cứu sống 2 phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn

Hai cảnh sát giải cứu người phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn

Hai cảnh sát giải cứu người phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn

Giải cứu người phụ nữ 4 lần có ý định tự tử

Giải cứu người phụ nữ 4 lần có ý định tự tử

Buồn chán chuyện gia đình, người phụ nữ 4 lần nhảy cầu tự tử bất thành

Buồn chán chuyện gia đình, người phụ nữ 4 lần nhảy cầu tự tử bất thành

Người phụ nữ ở Bạc Liêu 4 lần đón xe đi nhảy cầu tự tử

Người phụ nữ ở Bạc Liêu 4 lần đón xe đi nhảy cầu tự tử

Người phụ nữ 4 lần nhảy cầu ở 4 tỉnh nhưng đều may mắn được cứu

Người phụ nữ 4 lần nhảy cầu ở 4 tỉnh nhưng đều may mắn được cứu

Cứu kịp 1 phụ nữ từ Bạc Liêu lên Cần Thơ nhảy cầu tự tử

Cứu kịp 1 phụ nữ từ Bạc Liêu lên Cần Thơ nhảy cầu tự tử

Đại úy Cảnh sát 8 lần giải cứu người nhảy cầu tự tử

Đại úy Cảnh sát 8 lần giải cứu người nhảy cầu tự tử

Đại úy cảnh sát cứu người phụ nữ 4 lần nhảy cầu tự tử

Đại úy cảnh sát cứu người phụ nữ 4 lần nhảy cầu tự tử