Bộ Công an thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Bộ Công an thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Tướng Nguyễn Văn Sơn tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Tướng Nguyễn Văn Sơn tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Chuyện về người kéo cờ lễ Độc lập: Ký ức tự hào còn mãi

Chuyện về người kéo cờ lễ Độc lập: Ký ức tự hào còn mãi

Xóa tư cách Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an đối với Đại tá Bùi Văn Thành

Xây dựng Học viện thành Trung tâm đào tạo Cảnh sát của quốc gia và khu vực

Xây dựng Học viện thành Trung tâm đào tạo Cảnh sát của quốc gia và khu vực

Sông Gâm mãi chảy vẫn không quên nguồn

Sông Gâm mãi chảy vẫn không quên nguồn

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an Nhân dân

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an Nhân dân

Tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự

Tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự