Người trông giữ ngôi chùa ghi dấu Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Người trông giữ ngôi chùa ghi dấu Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Bộ Công an kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có 6 điều dạy CAND

Bộ Công an kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có 6 điều dạy CAND

Vị Giám đốc Công an khu XII và kỉ vật bức thư lịch sử

Vị Giám đốc Công an khu XII và kỉ vật bức thư lịch sử

Địa danh Nhã Nam và dấu ấn lịch sử

Địa danh Nhã Nam và dấu ấn lịch sử

Sáng đẹp giữa đời thường

Sáng đẹp giữa đời thường

Đến với người nghèo bằng cả tấm lòng

Đến với người nghèo bằng cả tấm lòng

Sớm hoàn thành nhà lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Sớm hoàn thành nhà lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Không ngừng nâng cao bản lĩnh đạo đức cách mạng, sẵn sàng đối phó với những thách thức mới

Không ngừng nâng cao bản lĩnh đạo đức cách mạng, sẵn sàng đối phó với những thách thức mới

Bộ trưởng Tô Lâm thăm khu di tích Công an Khu XII

Bộ trưởng Tô Lâm thăm khu di tích Công an Khu XII