Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân

Chuyện ghi ở Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy

Chuyện ghi ở Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy

Tạp chí CAND báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy

Tạp chí CAND báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy

Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND

Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND

Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND

Tôn vinh gương điển hình tiên tiến CAND – Vinh quang CAND Việt Nam

Tôn vinh gương điển hình tiên tiến CAND – Vinh quang CAND Việt Nam

Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Viện Lịch Sử Công an nhân dân dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Viện Lịch Sử Công an nhân dân dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Cục An ninh Chính nội bộ, BV Nhân dân 115 tặng quà người dân nghèo

Cục An ninh Chính nội bộ, BV Nhân dân 115 tặng quà người dân nghèo

Rèn đức, luyện tài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Rèn đức, luyện tài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10

Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10 năm 2018

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10 năm 2018

Khúc tráng ca về lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam

Khúc tráng ca về lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam

Khúc tráng ca về lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam

Khúc tráng ca về lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam

Di sản tinh thần vô giá của Công an nhân dân

Di sản tinh thần vô giá của Công an nhân dân

Lực lượng cảnh vệ: Đổi mới toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Lực lượng cảnh vệ: Đổi mới toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân

Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND

Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND

Vị Giám đốc Công an khu XII và kỉ vật bức thư lịch sử

Vị Giám đốc Công an khu XII và kỉ vật bức thư lịch sử

Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân

Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân

Chung lòng vì một công trình giàu ý nghĩa

Chung lòng vì một công trình giàu ý nghĩa

CAND với tác phẩm Tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh

CAND với tác phẩm Tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh

Triển lãm sách, phát động phong trào 'Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại'

Triển lãm sách, phát động phong trào 'Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại'

Khẳng định những giá trị lịch sử và thời đại của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Khẳng định những giá trị lịch sử và thời đại của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Tạo sự lan tỏa trong phòng trào đọc sách

Tạo sự lan tỏa trong phòng trào đọc sách

Tạo sự lan tỏa trong phòng trào đọc sách

Tạo sự lan tỏa trong phòng trào đọc sách

Triển lãm sách, phát động phong trào 'Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại'

Triển lãm sách, phát động phong trào 'Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại'