Phối hợp đảm bảo tốt an ninh trật tự vùng giáp ranh

Phối hợp đảm bảo tốt an ninh trật tự vùng giáp ranh

Công an Thanh Hóa – Hủa Phăn (Lào) hợp tác bảo vệ ANTT

Công an Thanh Hóa – Hủa Phăn (Lào) hợp tác bảo vệ ANTT

Khánh thành phòng lab do Bộ Công an Trung Quốc viện trợ

Khánh thành phòng lab do Bộ Công an Trung Quốc viện trợ

Tập huấn nghiệp vụ phòng, chống tội phạm cho Công an 2 tỉnh Attapeu và Sekong

Tập huấn nghiệp vụ phòng, chống tội phạm cho Công an 2 tỉnh Attapeu và Sekong

Công an tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn có tân Giám đốc

Công an tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn có tân Giám đốc

Công an Thừa Thiên Huế và Sở An ninh tỉnh Salavan Lào ký biên bản hợp tác

Công an Thừa Thiên Huế và Sở An ninh tỉnh Salavan Lào ký biên bản hợp tác

Công an chính quy chính thức nhận nhiệm vụ Công an xã tại TT-Huế

Công an chính quy chính thức nhận nhiệm vụ Công an xã tại TT-Huế