Thu giữ hơn 7.000 sản phẩm đồ chơi nhập lậu

Thu giữ hơn 7.000 sản phẩm đồ chơi nhập lậu

Hàng lậu giả hàng hiệu về Việt Nam bán giá tiền triệu

Hàng lậu giả hàng hiệu về Việt Nam bán giá tiền triệu

Lạng Sơn: Thu giữ số lượng lớn đèn Trung thu nhập lậu

Lạng Sơn: Thu giữ số lượng lớn đèn Trung thu nhập lậu

Thu giữ trên 7.000 sản phẩm đồ chơi Trung Quốc nhập lậu

Thu giữ trên 7.000 sản phẩm đồ chơi Trung Quốc nhập lậu

Bán hàng ngàn đồ chơi không rõ nguồn gốc bị tóm gọn

Bán hàng ngàn đồ chơi không rõ nguồn gốc bị tóm gọn

Thu giữ số lượng lớn đồ chơi trung thu trẻ em

Thu giữ số lượng lớn đồ chơi trung thu trẻ em

Thu giữ trên 7.000 sản phẩm đồ chơi nhập lậu các loại do Trung Quốc sản xuất

Thu giữ trên 7.000 sản phẩm đồ chơi nhập lậu các loại do Trung Quốc sản xuất

Phát hiện 56.980 chiếc bánh dẻo Mashu Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ

Phát hiện 56.980 chiếc bánh dẻo Mashu Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ

Bán hơn 56.000 bánh Trung thu Trung Quốc nhập lậu

Bán hơn 56.000 bánh Trung thu Trung Quốc nhập lậu

Phát hiện bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Phát hiện bánh trung thu không rõ nguồn gốc