Vietnam Airlines khẳng định không có phi công dùng bằng lái do Pakistan cấp

Vietnam Airlines khẳng định không có phi công dùng bằng lái do Pakistan cấp

Mới đây, Vietnam Airlines cho biết, hãng không có phi công sử dụng bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp.
Vietnam Airlines, Bamboo Airways khẳng định không sử dụng phi công Pakistan

Vietnam Airlines, Bamboo Airways khẳng định không sử dụng phi công Pakistan

Vietnam Airlines khẳng định không sử dụng phi công quốc tịch Pakistan

Vietnam Airlines khẳng định không sử dụng phi công quốc tịch Pakistan

Vietnam Airlines khẳng định không có phi công dùng bằng lái do Pakistan cấp

Vietnam Airlines khẳng định không có phi công dùng bằng lái do Pakistan cấp

Vụ phi công quốc tịch Pakistan nghi sử dụng bằng giả: Vietnam Airlines Group nói gì?

Vụ phi công quốc tịch Pakistan nghi sử dụng bằng giả: Vietnam Airlines Group nói gì?

Vietnam Airlines không có phi công dùng bằng lái do Pakistan cấp

Vietnam Airlines không có phi công dùng bằng lái do Pakistan cấp

Vietnam Airlines không có phi công dùng bằng lái do Pakistan cấp

Vietnam Airlines không có phi công dùng bằng lái do Pakistan cấp

Không có phi công quốc tịch Pakistan bay cho Vietnam Airlines

Không có phi công quốc tịch Pakistan bay cho Vietnam Airlines

Vietnam Airlines Group không sử dụng phi công mang quốc tịch Pakistan

Vietnam Airlines Group không sử dụng phi công mang quốc tịch Pakistan

Vietnam Airlines Group và Bamboo Airways không sử dụng phi công quốc tịch Pakistan

Vietnam Airlines Group và Bamboo Airways không sử dụng phi công quốc tịch Pakistan

Vietnam Airlines Group không sử dụng phi công Pakistan hoặc có bằng cấp của Pakistan

Vietnam Airlines Group không sử dụng phi công Pakistan hoặc có bằng cấp của Pakistan

Vietnam Airlines Group khẳng định không sử dụng phi công mang quốc tịch Pakistan

Vietnam Airlines Group khẳng định không sử dụng phi công mang quốc tịch Pakistan