Gần nghìn tỷ đồng trồng hồ tiêu 'trôi' theo mưa

Gần nghìn tỷ đồng trồng hồ tiêu 'trôi' theo mưa

Năm 2018, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm hơn 1.000 ha hồ tiêu, trị giá gần nghìn tỷ đồng chết vì mưa kéo dài.