Công đoàn Vinachem: Hơn 700 triệu đồng hỗ trợ người lao động Tháng Công nhân 2020

Công đoàn Vinachem: Hơn 700 triệu đồng hỗ trợ người lao động Tháng Công nhân 2020

Nhiều giải pháp lo Tết cho người lao động

Nhiều giải pháp lo Tết cho người lao động

Công đoàn Vinachem đảm bảo 100% người lao động có Tết

Công đoàn Vinachem đảm bảo 100% người lao động có Tết

Vinachem với các hoạt động nhân ngày Thương binh, liệt sỹ

Vinachem với các hoạt động nhân ngày Thương binh, liệt sỹ

Ngành Hóa chất tuyên dương 90 gương sáng tiêu biểu

Ngành Hóa chất tuyên dương 90 gương sáng tiêu biểu

Một năm 1.133 ý tưởng sáng tạo

Một năm 1.133 ý tưởng sáng tạo

Công đoàn Vinachem tổ chức tập huấn nghiệp vụ 2018