Tích cực tham gia công tác cải cách hành chính

Tích cực tham gia công tác cải cách hành chính

Sinh hoạt CLB Nữ công Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội kỳ II năm 2018

Sinh hoạt CLB Nữ công Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội kỳ II năm 2018

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức TP Hà Nội khóa V, kỳ họp thứ 5 (mở rộng)

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức TP Hà Nội khóa V, kỳ họp thứ 5 (mở rộng)

Đoàn viên Công đoàn Báo Hànôịmới đoạt giải Nhất hội thi 'Nét đẹp văn hóa công sở'

Đoàn viên Công đoàn Báo Hànôịmới đoạt giải Nhất hội thi 'Nét đẹp văn hóa công sở'

Cùng giải quyết nguyện vọng chính đáng của đoàn viên

Cùng giải quyết nguyện vọng chính đáng của đoàn viên

Thiết thực kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thiết thực kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Viên chức Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018

Công đoàn Viên chức Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018

Trang bị kiến thức phòng, chống cháy nổ

Trang bị kiến thức phòng, chống cháy nổ