Máy bay VN đến Frankfurt không thể nối chuyến do đình công tại sân bay

Máy bay VN đến Frankfurt không thể nối chuyến do đình công tại sân bay

Hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng do xảy ra đình công tại sân bay Frankfurt – Đức

Hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng do xảy ra đình công tại sân bay Frankfurt – Đức

Bay quốc tế từ Việt Nam bị ảnh hưởng do đình công tại sân bay Frankfurt

Bay quốc tế từ Việt Nam bị ảnh hưởng do đình công tại sân bay Frankfurt

Khách Việt Nam bị ảnh hưởng vì nhân viên hàng không Đức đình công

Khách Việt Nam bị ảnh hưởng vì nhân viên hàng không Đức đình công

Vietnam Airlines khuyến nghị về các chuyến bay qua Frankfurt, Đức

Vietnam Airlines khuyến nghị về các chuyến bay qua Frankfurt, Đức

Đức: Nhân viên các sân bay lớn đình công, hơn 600 chuyến bay bị hủy

Đức: Nhân viên các sân bay lớn đình công, hơn 600 chuyến bay bị hủy

Gần 100.000 hành khách bị hoãn, hủy chuyến bay vì nhân viên an ninh đình công

Gần 100.000 hành khách bị hoãn, hủy chuyến bay vì nhân viên an ninh đình công

Nhân viên đình công, Đức hủy 643 chuyến bay, sân bay vắng tanh

Nhân viên đình công, Đức hủy 643 chuyến bay, sân bay vắng tanh

Đình công hàng loạt tại 2 sân bay lớn nhất ở Berlin, Đức

Đình công hàng loạt tại 2 sân bay lớn nhất ở Berlin, Đức