Chuyện về nữ cán bộ kỹ thuật và tình yêu nghề điện

Chuyện về nữ cán bộ kỹ thuật và tình yêu nghề điện

10 năm chung tay giúp đồng bào cực Tây Tổ quốc giảm nghèo

10 năm chung tay giúp đồng bào cực Tây Tổ quốc giảm nghèo

Thiết thực vì lợi ích người lao động

Thiết thực vì lợi ích người lao động

PV POWER: Phát huy vai trò của doanh nghiệp năng lượng hàng đầu

PV POWER: Phát huy vai trò của doanh nghiệp năng lượng hàng đầu

Đẩy lùi các nguy cơ, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Đẩy lùi các nguy cơ, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Nỗ lực vì sự tiến bộ phụ nữ

Nỗ lực vì sự tiến bộ phụ nữ

PV DRILLING Khai mạc Hội Thao năm 2018

Nữ cán bộ CNVCLĐ HANDICO: Giỏi việc nước, đảm việc nhà