Công đoàn CATP Hà Nội tổ chức tập huấn công tác ATVS lao động, chống cháy nổ

Công đoàn CATP Hà Nội tổ chức tập huấn công tác ATVS lao động, chống cháy nổ

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong các cơ sở công đoàn

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong các cơ sở công đoàn

Những 'Giọt máu nghĩa tình' đoàn viên Công đoàn Công an Hà Nội

Những 'Giọt máu nghĩa tình' đoàn viên Công đoàn Công an Hà Nội

Những 'Giọt máu nghĩa tình' của đoàn viên Công đoàn Công an Hà Nội

Những 'Giọt máu nghĩa tình' của đoàn viên Công đoàn Công an Hà Nội

Công đoàn CATP Hà Nội hưởng ứng hành trình 'Giọt máu nghĩa tình'

Công đoàn CATP Hà Nội hưởng ứng hành trình 'Giọt máu nghĩa tình'

Hà Nội: Nhiều cán bộ chiến sỹ Công an cùng người dân đội mưa đi hiến máu cứu người

Hà Nội: Nhiều cán bộ chiến sỹ Công an cùng người dân đội mưa đi hiến máu cứu người

Động viên, chia sẻ với gia đình 3 cán bộ công an hy sinh tại Đồng Tâm

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn CATP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trọn vẹn vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

Thắng thua cùng cười tại ngày hội thể thao Công an Hà Nội

Báo ANTĐ đoạt giải nhì môn kéo co Công đoàn CATP Hà Nội 2019

Chia sẻ khó khăn với cán bộ chiến sĩ đoàn viên công đoàn

Công đoàn CATP Hà Nội phổ biến những chính sách mới tới đoàn viên cơ sở