Công đoàn Công ty Than Thống Nhất tổng kết tháng Công đoàn tham gia quản lý

Công đoàn Công ty Than Thống Nhất tổng kết tháng Công đoàn tham gia quản lý

Bế mạc Giải Thể thao năm 2018: Đoàn Công đoàn Bộ Tài chính đoạt giải Nhất toàn đoàn

Bế mạc Giải Thể thao năm 2018: Đoàn Công đoàn Bộ Tài chính đoạt giải Nhất toàn đoàn

Bộ Tài chính phát động Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2018

Bộ Tài chính phát động Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2018

Đảng ủy cùng các tổ chức đoàn thể Bộ Công Thương dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Đảng ủy cùng các tổ chức đoàn thể Bộ Công Thương dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Công đoàn Tổng cục Hải quan thăm hỏi các thương, bệnh binh

Công đoàn Tổng cục Hải quan thăm hỏi các thương, bệnh binh

Bộ Tư pháp tri ân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Bộ Tư pháp tri ân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Đảng ủy, Công đoàn Bộ Ngoại giao thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Đảng ủy, Công đoàn Bộ Ngoại giao thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa