Khối thi đua I - Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức các hoạt động xã hội tại Lai Châu

Khối thi đua I - Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức các hoạt động xã hội tại Lai Châu

Trong 2 ngày 5 - 6/11, Khối thi đua I - Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và...
Công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 nhận thêm nhiều nguồn lực

Công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 nhận thêm nhiều nguồn lực

Phòng, chống dịch Covid-19 và những quà tặng ấm tình

Phòng, chống dịch Covid-19 và những quà tặng ấm tình

Dịch COVID-19: Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch

Dịch COVID-19: Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch

Phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và người dân bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn

Phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và người dân bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn

Ký kết giao ước thi đua Khối I, Công đoàn Viên chức Việt Nam

Ký kết giao ước thi đua Khối I, Công đoàn Viên chức Việt Nam