Các công ty Anh muốn cấy vi mạch lên người lao động

Các công ty Anh muốn cấy vi mạch lên người lao động

Đây có thể là một giải pháp tiện lợi cho hoạt động bảo mật, tuy nhiên lại làm gia tăng mối quan ngại liên...