Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động vùng cao

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động vùng cao

Công đoàn Điện lực VN tặng quà CNLĐ điện lực Côn Đảo

Công đoàn Điện lực VN tặng quà CNLĐ điện lực Côn Đảo

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ ngành điện

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ ngành điện

Hơn 7 tỉ đồng thăm hỏi, hỗ trợ 3.800 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 7 tỉ đồng thăm hỏi, hỗ trợ 3.800 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tổng LĐLĐVN tặng bức trướng cho Công đoàn Điện lực VN

Tổng LĐLĐVN tặng bức trướng cho Công đoàn Điện lực VN

Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực VN: Phát động thi đua năm 2018

Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực VN: Phát động thi đua năm 2018

Công đoàn Điện lực VN xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Mậu Tuất cho CNVCLĐ

Công đoàn Điện lực VN xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Mậu Tuất cho CNVCLĐ

Sắp xếp, tái cơ cấu phải đảm bảo việc làm, quyền lợi người lao động

Sắp xếp, tái cơ cấu phải đảm bảo việc làm, quyền lợi người lao động

Công đoàn Điện lực VN: Động viên CNVCLĐ tại các đơn vị khắc phục hậu quả bão số 10

Công đoàn Điện lực VN: Động viên CNVCLĐ tại các đơn vị khắc phục hậu quả bão số 10