Đường tránh Chư Sê (Gia Lai) nứt toác: Đình chỉ người đứng đầu để kiểm điểm

Đường tránh Chư Sê (Gia Lai) nứt toác: Đình chỉ người đứng đầu để kiểm điểm

Đường 250 tỷ vừa làm xong đã sụt lún: Yêu cầu xử lý các cá nhân liên quan

Đường 250 tỷ vừa làm xong đã sụt lún: Yêu cầu xử lý các cá nhân liên quan

Vụ đường 250 tỷ chưa nghiệm thu đã hỏng: Bộ Giao thông chỉ đạo đình chỉ chức vụ người đứng đầu

Vụ đường 250 tỷ chưa nghiệm thu đã hỏng: Bộ Giao thông chỉ đạo đình chỉ chức vụ người đứng đầu

Đường 250 tỉ mới xong đã nứt toác: Đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan

Đường 250 tỉ mới xong đã nứt toác: Đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan

Vụ đường 250 tỷ chưa nghiệm thu đã hỏng: Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ chức vụ nhiều lãnh đạo

Vụ đường 250 tỷ chưa nghiệm thu đã hỏng: Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ chức vụ nhiều lãnh đạo

Đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan đến việc đoạn tránh Chư Sê bị sụt, lún

Đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan đến việc đoạn tránh Chư Sê bị sụt, lún

Vụ đường 250 tỷ đồng nứt toác: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Vụ đường 250 tỷ đồng nứt toác: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan sự cố hư hỏng đường Hồ Chí Minh

Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan sự cố hư hỏng đường Hồ Chí Minh

Kiểm tra, xác định nguyên nhân gây sụt lở đường tuyến tránh Chư Sê - Gia Lai

Kiểm tra, xác định nguyên nhân gây sụt lở đường tuyến tránh Chư Sê - Gia Lai