Ứng phó với bão số 6: Chủ động để giảm thiểu thiệt hại

Ứng phó với bão số 6: Chủ động để giảm thiểu thiệt hại

Di dời hơn 22.600 người dân khỏi khu vực nguy hiểm

Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khu vực ảnh hưởng của bão

Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khu vực ảnh hưởng của bão

Phú Yên kiên quyết sơ tán dân an toàn trước khi bão số 6 đổ bộ

Phú Yên kiên quyết sơ tán dân an toàn trước khi bão số 6 đổ bộ

Chủ động ứng phó với bão số 6 để tránh, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản

Chủ động ứng phó với bão số 6 để tránh, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản

Dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó bão số 6

Dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó bão số 6

Bão số 6 dự kiến đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa

Bão số 6 dự kiến đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa