Tặng 200 triệu đồng cho 20 cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn

Tặng 200 triệu đồng cho 20 cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn

Đóng góp thầm lặng của 'cô đỡ' thôn bản

Đóng góp thầm lặng của 'cô đỡ' thôn bản

Khi nào y tế cơ sở tròn vai 'người gác cổng'?

Khi nào y tế cơ sở tròn vai 'người gác cổng'?

Người phụ nữ tuần nào cũng đi 'buôn chuyện' về sinh đẻ, phòng the

Người phụ nữ tuần nào cũng đi 'buôn chuyện' về sinh đẻ, phòng the

Chuyện về những cô đỡ thôn bản

Chuyện về những cô đỡ thôn bản

Tôn vinh các cô đỡ thôn bản

Tôn vinh các cô đỡ thôn bản

Cô đỡ thôn bản giúp người dân vùng khó tiếp cận dịch vụ làm mẹ an toàn

Cô đỡ thôn bản giúp người dân vùng khó tiếp cận dịch vụ làm mẹ an toàn

Nhiều bà mẹ, trẻ sơ sinh được cứu sống nhờ các Cô đỡ thôn bản

Nhiều bà mẹ, trẻ sơ sinh được cứu sống nhờ các Cô đỡ thôn bản

Cánh tay nối dài của ngành Y tế

Cánh tay nối dài của ngành Y tế

Bộ Y tế biểu dương 66 cô đỡ thôn bản tiêu biểu

Bộ Y tế biểu dương 66 cô đỡ thôn bản tiêu biểu

Cô đỡ kể chuyện một ông chồng đến nhà nhờ triệt sản cho vợ vì đã có 6 đứa con

Cô đỡ kể chuyện một ông chồng đến nhà nhờ triệt sản cho vợ vì đã có 6 đứa con

Cô đỡ thôn bản kể chuyện một ông chồng đến nhà nhờ triệt sản cho vợ vì đã có 6 đứa con

Cô đỡ thôn bản kể chuyện một ông chồng đến nhà nhờ triệt sản cho vợ vì đã có 6 đứa con