Cà Mau kiểm tra việc thu mua lá nhàu tươi trên địa bàn

Cà Mau kiểm tra việc thu mua lá nhàu tươi trên địa bàn

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau có công văn chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá tác động, lợi hại của việc bán lá nhàu...