Hình thành thói quen thương mại mới

Hình thành thói quen thương mại mới

Sau 1 năm triển khai, Đề án 'Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội...