Đạo diễn Việt Linh: Tự thoại sau lưng

Đạo diễn Việt Linh: Tự thoại sau lưng

Nhiều người hỏi chị sao chơi được với người trẻ. Chị nói vui: chơi với người trẻ để thấy mình (vẫn) trẻ,...