Ảo diệu với 'Vũ điệu sắc màu'

Ảo diệu với 'Vũ điệu sắc màu'

'Vũ điệu sắc màu', triển lãm tranh được coi như cuộc hội ngộ giữa một họa sĩ Việt Nam là Hoàng Định với một...