'Cách mạng Lào có được thành công như hôm nay là nhờ Chủ tịch Hồ Chí Minh'

'Cách mạng Lào có được thành công như hôm nay là nhờ Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Kỷ niệm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia VN giúp cách mạng Lào

Kỷ niệm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia VN giúp cách mạng Lào

Gặp mặt cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

Gặp mặt cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

Thị xã Bỉm Sơn: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Thị xã Bỉm Sơn: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Tây Trường Sơn - con đường của liên minh chiến đấu Việt – Lào

Tây Trường Sơn - con đường của liên minh chiến đấu Việt – Lào

Nâng cấp hợp tác Quân đội Việt Nam - Lào là nhu cầu tất yếu khách quan

Nâng cấp hợp tác Quân đội Việt Nam - Lào là nhu cầu tất yếu khách quan

Khai mạc Những ngày văn hóa du lịch Lào tại Việt Nam