Những công dụng của nước gạo đối với tóc

Những công dụng của nước gạo đối với tóc

Phụ nữ ở Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á đã sử dụng nước gạo như một loại thuốc dưỡng tóc từ nhiều thế...