Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2019

Diễn ra từ ngày 11-13. 9 tại Công viên Bách Thảo (Hà Nội), đây là lần đầu tiên Tuần lễ thời trang Xuân Hè...