Ngư dân Quảng Trị bắt được cá lạ, nghi sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Quảng Trị bắt được cá lạ, nghi sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Bình Định bắt được cá nghi là cá sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Bình Định bắt được cá nghi là cá sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Nghệ An câu được cá nghi sủ vàng gần 5kg

Ngư dân Nghệ An câu được cá nghi sủ vàng gần 5kg

Cá vàng óng nặng 5kg, nghi cá sủ vàng tiền tỷ mắc câu thợ câu xứ Nghệ

Cá vàng óng nặng 5kg, nghi cá sủ vàng tiền tỷ mắc câu thợ câu xứ Nghệ

Ngư dân Nghệ An câu được cá nghi sủ vàng gần 5 kg

Ngư dân Nghệ An câu được cá nghi sủ vàng gần 5 kg

Ngư dân Nghệ An câu được cá lớn, nghi là cá sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Nghệ An câu được cá lớn, nghi là cá sủ vàng quý hiếm

Nghệ An: Ngư dân câu được cá sủ vàng gần 5 kg

Nghệ An: Ngư dân câu được cá sủ vàng gần 5 kg

Hà Tĩnh: Ngư dân dùng thuyền thúng đánh bắt được con cá sủ vàng

Hà Tĩnh: Ngư dân dùng thuyền thúng đánh bắt được con cá sủ vàng

Ngư dân Huế câu được cá nặng 3 kg nghi cá sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Huế câu được cá nặng 3 kg nghi cá sủ vàng quý hiếm

Thừa Thiên Huế: Bắt được cá có màu vàng óng nghi là cá sủ vàng quý hiếm

Thừa Thiên Huế: Bắt được cá có màu vàng óng nghi là cá sủ vàng quý hiếm

Ngư dân ở Huế câu được cá sủ vàng quý hiếm

Ngư dân ở Huế câu được cá sủ vàng quý hiếm

Ngư dân ở TT- Huế bắt được cá nghi sủ vàng quý hiếm

Ngư dân ở TT- Huế bắt được cá nghi sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Đà Nẵng bắt được cá nghi là cá sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Đà Nẵng bắt được cá nghi là cá sủ vàng quý hiếm

Cần thủ ở Đà Nẵng câu được cá nghi sủ vàng quý hiếm nặng 3,5 kg

Cần thủ ở Đà Nẵng câu được cá nghi sủ vàng quý hiếm nặng 3,5 kg

Ngư dân Đà Nẵng câu được cá nghi sủ vàng nặng gần 3,5 kg

Ngư dân Đà Nẵng câu được cá nghi sủ vàng nặng gần 3,5 kg

Ngư dân câu được cá nghi là sủ vàng ở cầu Thuận Phước

Ngư dân câu được cá nghi là sủ vàng ở cầu Thuận Phước

Ngư dân Quảng Bình bắt được cá lạ, nghi cá sủ vàng tiền tỷ

Ngư dân Quảng Bình bắt được cá lạ, nghi cá sủ vàng tiền tỷ

Quảng Bình: Ngư dân bắt được cá nghi là sủ vàng quý hiếm

Quảng Bình: Ngư dân bắt được cá nghi là sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Quảng Bình câu được con cá 3 kg nghi sủ vàng

Ngư dân Quảng Bình câu được con cá 3 kg nghi sủ vàng

Lão ngư Quảng Bình bắt được cá nghi sủ vàng nặng gần 3 kg

Lão ngư Quảng Bình bắt được cá nghi sủ vàng nặng gần 3 kg

Đổ xô đến xem ngư dân nghi bắt được cá sủ vàng 'khủng' quý hiếm

Đổ xô đến xem ngư dân nghi bắt được cá sủ vàng 'khủng' quý hiếm

Ngư dân câu được cá nặng 3kg nghi là cá sủ vàng quý hiếm

Ngư dân câu được cá nặng 3kg nghi là cá sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Quảng Bình bắt được cá nghi cá sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Quảng Bình bắt được cá nghi cá sủ vàng quý hiếm

Cá đường quý hiếm xuất hiện tại Cà Mau, nặng hơn 30kg

Cá đường quý hiếm xuất hiện tại Cà Mau, nặng hơn 30kg

Cà Mau: Bắt được cá đường quý hiếm nặng hơn 30kg

Cà Mau: Bắt được cá đường quý hiếm nặng hơn 30kg

Cà Mau: Đi thăm đáy, bắt được cá đường quý hiếm hơn 30 ký

Cà Mau: Đi thăm đáy, bắt được cá đường quý hiếm hơn 30 ký

Cá mú hoang dã, nặng tới 200kg bị tóm gọn

Cá mú hoang dã, nặng tới 200kg bị tóm gọn

Cá giống sủ vàng nặng 4,2 kg mắc lưới ngư dân

Cá giống sủ vàng nặng 4,2 kg mắc lưới ngư dân

2 'cần thủ' câu được cá sủ vàng quý hiếm, khách trả 400 triệu nhưng chưa bán

2 'cần thủ' câu được cá sủ vàng quý hiếm, khách trả 400 triệu nhưng chưa bán